• 1
FŰNYÍRÓDAMIL 1,3 MM KÖR/15   TRIMMER

004051001
Kifutó
Cikkszám 004051001
Nettó ár: 188,98 Ft
Bruttó ár: 240,00 Ft
FŰNYÍRÓ DAMIL PROFI 1,3MM ALU 15FM

11.100
Kifutó
Cikkszám 11.100
Nettó ár: 531,50 Ft
Bruttó ár: 675,01 Ft
FŰNYÍRÓ DAMIL PROFI 1,6MM ALU. ERŐSÍT. 15M

11.102
Kifutó
Cikkszám 11.102
Nettó ár: 771,65 Ft
Bruttó ár: 980,00 Ft
FŰNYÍRÓ DAMIL PROFI 2,4MM 90FM ALUPOR ERŐSÍ.

11.106
Kifutó
Cikkszám 11.106
Nettó ár: 5 070,87 Ft
Bruttó ár: 6 440,00 Ft
FŰNYÍRÓ GÁZBOWDEN MTD HOSSZÚ

11.116
Kifutó
Cikkszám 11.116
Nettó ár: 3 661,42 Ft
Bruttó ár: 4 650,00 Ft
FŰNYÍRÓ KAPCSOLÓ-SHULTE

11.117
Kifutó
Cikkszám 11.117
Nettó ár: 2 007,87 Ft
Bruttó ár: 2 549,99 Ft
FŰNYÍRÓ KERÉK DÍSZTÁRCSA KICSI

11.119
Kifutó
Cikkszám 11.119
Nettó ár: 422,40 Ft
Bruttó ár: 536,45 Ft
FŰNYÍRÓ KERÉK DÍSZTÁRCSA NAGY

11.120
Kifutó
Cikkszám 11.120
Nettó ár: 440,00 Ft
Bruttó ár: 558,80 Ft
FŰNYÍRÓ KÉSTARTÓ 2 CSAVAROS RÉGI

11.132
Kifutó
Cikkszám 11.132
Nettó ár: 1 108,80 Ft
Bruttó ár: 1 408,18 Ft
FŰNYÍRÓ KÉSTARTÓ CSAVAR SIMA ÚJ

11.135
Kifutó
Cikkszám 11.135
Nettó ár: 688,98 Ft
Bruttó ár: 875,00 Ft
FŰNYÍRÓDAMIL 2,0 MM KÖR  15M  TRIMMER

398498
Kifutó
Cikkszám 398498
Nettó ár: 318,90 Ft
Bruttó ár: 405,00 Ft
FŰNYÍRÓDAMIL 1,6 MM KÖR 15M  TRIMMER

575026
Kifutó
Cikkszám 575026
Nettó ár: 248,03 Ft
Bruttó ár: 315,00 Ft
FŰNYÍRÓDAMIL 1,6 MM KÖR 15M    RIPPER

5750261
Kifutó
Cikkszám 5750261
Nettó ár: 338,58 Ft
Bruttó ár: 430,00 Ft
FŰNYÍRÓ KERÉK ROTIM MINILUX KICSI

FUNY.KER
Kifutó
Cikkszám FUNY.KER
Nettó ár: 661,42 Ft
Bruttó ár: 840,00 Ft
FŰNYÍRÓ KERÉK ROTIM SZERELT NAGY

FUNY.KER1
Kifutó
Cikkszám FUNY.KER1
Nettó ár: 771,65 Ft
Bruttó ár: 980,00 Ft
 • 1